Referencer

Midtpunktet

Sct. Mortensgade, 3700 Rønne lstandsættelse af vinduer. Afskrabning af løstsiddende maling, omkitning af ødelagte kitfalse samt efterfølgende malerbehandling.

Krystalcafeen

Krystalgade, 3700 Rønne Istandsættelse af facade, bindingsværk, sokkel samt vinduer.  

Bornholms Regionskommune

Løbende malerarbejde og gulvslibning udføres i alt fra udlejningsboliger til skoler og børnehaver og meget meget mere.