Gudhjem Røgeri

Renovering af skorsten

Maleristandsættelse af skorstene udført fra egen lift. Billeder fra under udførslen.